Schilder van der Kleijn is het schildersbedrijf dat er nooit had moeten zijn. Vader van der Kleijn zei altijd tegen zijn zoon: “Begin nooit een eigen bedrijf”. Dat advies werd aanvankelijk ter harte genomen maar is uiteindelijk toch niet opgevolgd. Zoon van der Kleijn, die altijd met zijn vader meeging voor verfklussen, is, toen zijn vader in 2004 met pensioen ging, voor zichzelf begonnen. Schilder van der Kleijn is nu een succesvol schildersbedrijf die het bedreven kluswerk van vader van der Kleijn tot specialisme ontwikkeld heeft.